EOC Group stapt via Ekopak over naar duurzaam proces- en demin water

EOC Group is een wereldwijde producent van kleefstoffen, speciale bindmiddelen, coatings en oppervlakte-actieve stoffen voor uiteenlopende toepassingen en industrieën. Het bedrijf heeft wereldwijd 13 productie- en distributie-eenheden en stelt meer dan 700 mensen te werk.

Tijdens het productieproces heeft EOC Group enorm veel water nodig. In 2010 werd hiervoor reeds omgeschakeld van stadswater naar grondwater. In 2021 was er nood aan een vernieuwing en capaciteitsuitbreiding van de installatie. EOC deed hiervoor een beroep op Ekopak om het productieproces op de site in Oudenaarde te verduurzamen.

Overstap naar demin & proceswater

EOC Group heeft een waterverbruik van meer dan 100.000 m³/jaar. Met de Ekopak installatie kon EOC overstappen naar centraal onthard proceswater i.p.v. te werken met individuele ontharders. Het proceswater wordt o.a. gebruikt voor koeling, reinigen van de procesinstallaties en sanitair gebruik.   Daarnaast wordt gedemineraliseerd water gebruikt voor watergebaseerde eindproducten, stoomproductie en in het labo.

De installatie van Ekopak wordt gevoed door grondwater die vervolgens wordt ontijzerd. Via nanofiltratie en reverse osmosis wordt het grondwater omgezet tot proces- en deminwater. Ekopak staat in voor de volledige monitoring van de installatie en het onderhoud, EOC Group wordt hierdoor volledig ontzorgt.

“Ekopak luistert naar onze noden en gaat daarmee creatief op zoek naar een duurzame oplossing. De samenwerking verloopt enorm vlot. Ekopak is een flexibel bedrijf, zowel tijdens als na het project konden nog kleine aanpassingen gedaan worden aan de installatie.” – Mathias Lantsoght, Assistant Plant Manager

Dankzij de omschakeling naar een gecentraliseerde watervoorziening en ontharding via membraantechnologie kon het waterverbruik voor koeling met 25% gereduceerd worden. Hierdoor was er ook geen nood meer aan zout voor de ontharders. Dit betekent een reductie van 50T/jaar aan chlorides in het afvalwater.

Door het hergebruik van concentraat stromen kon het totale rendement van de installatie tot 80% verhoogd worden.