WaaS is bijzonder geschikt voor bedrijven die in hun bedrijfsprocessen intens gebruikmaken van water, denk aan de petrochemie, de voedings- en drankenindustrie, de kleding- en interieurindustrie en de wereld van energiecentrales. Ontdek welke bedrijven een beroep doen op WaaS.

Ook zeker zijn van een continue en duurzame waterbevoorrading?

IK WIL WaaS