De textielgroep Sapphire produceert kleding voor grote merken. De waterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt om bronwater om te zetten in gedemineraliseerd water dat voldoet aan de strenge kwaliteitseisen voor gebruik in stoomturbines. De volledige opstelling is een ‘containerised solution’: alle apparatuur werd vooraf geïnstalleerd in de containers, die als nagenoeg gebruiksklaar werden verscheept. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met Vyncke, wereldwijd gerenommeerde specialist in biomassaketels en biomassa-energie.