World Water Day / Save Water Give Water

door Ekopak

Persbericht: Vandaag hebben in de wereld 785 miljoen mensen – dat zijn er 1 op 9 – thuis geen toegang tot veilig water. En 2 miljard mensen – 1 op 3 – hebben geen toegang tot een toilet. De watercrisis heeft een negatieve invloed op de gezondheid en de bestaansmiddelen van meer dan een derde van de wereldbevolking. Als we daar niets aan doen, dan krijgen ook wij vroeg of laat het deksel op de neus.

Ekopak wil zijn  verantwoordelijkheid nemen tegenover medewerkers, maatschappij en planeet. Ons doel is om van de wereld een betere plaats te maken voor toekomstige generaties. Kostbaar drinkwater wordt steeds schaarser. En het recycleren en herwaarderen van dit kostbare goed speelt een cruciale rol in de circulaire economie van de toekomst. Naar aanleiding van Word Water Day hebben Ekopak en Waas besloten om samen Water.org te ondersteunen. 

Water.org, dat is een internationale organisatie die in landen en gebieden met grote waterschaarste mensen toegang geeft tot goed en gezond water. Onder het motto ‘Save water, give water’ willen we vanaf vandaag samen met onze klanten een donatie geven aan water.org voor de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden. Het totaalcijfer van deze schenkingen komt overeen met het besparingsequivalent van de 30.000 medewerkers van onze WaaS klanten.

Zo helpen Ekopak en WaaS bedrijven niet alleen hun sustainability objectives te behalen. We maken de wereld een betere plaats voor toekomstige generaties. We zijn trots om Takeda hierin onze eerste partner te mogen noemen in dit project. Laten we samen reduceren, recycleren en herwaarderen!’